Kennisdelen

Een van de activiteiten in het kader van INPREZE's projectuitbreiding is het delen van kennis met betrekking tot eGGZ-toepassingen. Deze toepassingen zouden gemeenten en haar burgers moeten ondersteunen wanneer de WMO 2015 van kracht wordt.

De kennisdeling zal plaatsvinden met gemeenten en andere Wmo-(O)GGZ ketenpartners. De kennisdeling bestaat uit het organiseren van bijeenkomsten en één op één gesprekken met een aantal gemeenten. Deze moeten leiden tot concrete implementatie van eGGZ toepassingen bij Wmo ondersteuning en begeleiding. De projectpartners zullen o.a. gesprekken hebben met de VNG en het Kenniscentrum Wonen en Wmo (in Noord-Holland).

Ook wordt een adviesrapport geschreven dat als doel heeft te bekijken wat voor gemeenten effectieve eGGZ-toepassingen zijn voorallochtonen groepen en ongedocumenteerde vluchtelingen (die relatief veel gebruik maken van de openbare GGZ) en hoe gemeenten deze toepassingen het beste kunnen implementeren. Dit adviesrapport wordt uiteraard op deze website gepubliceerd wanneer het beschikbaar is.