App

De te ontwikkelen oGGZ-tool zal worden gebaseerd op de bestaande Digitale Indicatiehulp Psychische Problemen (DIPP) die voor huisartsen en POH-GGZ's is ontwikkeld om te helpen bij de indicatiestelling van patiënten met psychische klachten. Hoewel de huidige DIPP-tool de klachten van een deel van de zorg behoevende populatie ondersteunt, namelijk volwassenen met psychische klachten, zal de app verder ontwikkelt moeten worden om anderen domeinen, zoals jongeren met psychische problemen of volwassenen met maatschappelijk-financiële problemen, volledig te dekken.