Activiteiten

Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de GGZ gerelateerde Wmo hebben de INPREZE projectpartners specifieke projectactiviteiten ontwikkeld die in 2014-2015 zullen worden uitgevoerd. De projectpartners gaan in de eerste plaats specifieke eGGZ informatie ontwikkelen voor gemeenten en andere (O)GGZ ketenpartners. Hierbij wordt er vooral gekeken naar psychische klachten die veel voorkomen en die door zelfredzaamheid en informele zorg kunnen worden verholpen.

Het ontwikkelen van een generieke (O)GGZ screeningsapp is een volgende stap. Hiermee kan op eenvoudige wijze worden vastgesteld of en wat voor geestelijke gezondheidszorg iemand nodig heeft. De app kan direct worden ingezet door de Wmo consulenten die bij gemeenten werkzaam zijn.

Tot slot zal er specifieke eGGZ kennisdeling plaatsvinden met gemeenten en andere Wmo-(O)GGZ ketenpartners. De kennisdeling bestaat uit het organiseren van bijeenkomsten en één op één gesprekken met een aantal gemeenten. Deze moeten leiden tot concrete implementatie van eGGZ toepassingen bij Wmo ondersteuning en begeleiding. De projectpartners zullen o.a. gesprekken hebben met de VNG en het Kenniscentrum Wonen en Wmo (in Noord-Holland).