Wat is Inpreze?

Geestelijke gezondheid is een belangrijke voorwaarde om aan het maatschappelijk en economisch verkeer deel te nemen. Jaarlijks kampen meer dan 3 miljoen mensen met lichte of ernstige psychische problemen.

Dit komt onder andere door de groeiende complexiteit van de samenleving en de economische crisis. Door deze ontwikkelingen hebben meer mensen het gevoel de grip op hun omgeving te verliezen waardoor er meer stress ontstaat.

De sociaal-economische kosten als gevolg van psychische klachten zijn aanzienlijk. De geestelijke gezondheidszorg kost nu ruim 5 miljard euro per jaar (exclusief indirecte economische schade) en de vraag naar deze vorm van hulp zal de komende jaren blijven stijgen. De overheidsmiddelen zijn echter beperkt en niet toereikend om een verdere stijging van deze kosten op te vangen. De GGZ wordt dan ook op dit moment ingrijpend gereorganiseerd en zal in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) meer op decentraal niveau gaan plaatsvinden.

Het vergroten van de weerbaarheid van mensen en preventie en zelfhulp staan hierbij centraal. Om iedereen geestelijke gezondheidszorg te kunnen bieden is het noodzakelijk om kosten te besparen en tegelijkertijd, met behulp van innovaties, kwalitatief hoogwaardige zorg te behouden. Dit is een echte uitdaging, maar zeker niet onmogelijk met behulp van online toepassingen. Indien deze toepassingen goed gevalideerd en van hoogwaardige kwaliteit zijn, wordt het mogelijk om een betaalbare en effectieve GGZ te ontwikkelen.