Decentralisatie van AWBZ naar WMO toegelicht

Op een eigentijdse manier wordt de transitie van de AWBZ naar de WMO weergegeven.