De VNG over de invoer van de WMO 2015

Informatief filmpje gemaakt voor de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) voor de nieuwe gemeenteraadsleden in 2014. Gepubliceerd na de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Kijk op www.vng.nl/raadsleden voor meer informatie.