Testen

De effectiviteit van online toepassingen wordt getest aan de hand van opschalingspilots. Een groep gebruikers wordt ingezet bij deze test en hierbij zal gekeken worden naar de behaalde resultaten in vergelijking met een groep die de toepassing niet heeft gebruikt.