Kennisplatform

Met het oprichten van een Kennisplatform internettoepassingen voor preventie en zelfhup in de geestelijke gezondheidszorg willen we zorgen voor kennisbundeling. Hierdoor hopen we dat niet telkens opnieuw het wiel uitgevonden wordt, maar instellingen leren van elkaars bevindingen en uiteindelijk zorgen voor een brede implementatie van eHealth binnen de GGZ.

Naast de projectpartners zijn er dus tal van andere groepen die we graag opnemen in ons kennisnetwerk. Wij denken aan zorgverzekeraars, gemeenten, de Politieacademie, het Veteraneninstituut, ziekenhuizen, re-integratiebureaus,vereniging van huisartsen en psychologen en bijvoorbeeld stichtingen als Mirro. Concreet denken wij dat het platform de volgende activiteiten moet gaan verzorgen:

  • Kwartaalbijeenkomsten  met platformpartners waarin thema workshops worden gehouden. Bij iedere bijenkomst zal een specifiek onderwerp centraal (specifieke toepassingen, knelpunten, onderzoek etc.) staan en uiteraard wordt er kennis uitgewisseld tussen de stakeholders.
  • Organiseren van conferenties.
  • Het kennisplatform wordt gekoppeld aan een nieuwe website die beschikt over projectinfo, en videodemo’s van de gemaakte producten.