Kennisnet

Het Kennisnet mentaal vermogen en schokkende gebeurtenissen wordt een internetportal met als doel dat de kennis m.b.t. mentaal vermogen, schokkende gebeurtenissen en psychotraumazorg beter geregeld wordt en dat deze kennis wordt doorontwikkeld, vastgelegd en gedeeld. Dit gebeurt met het oog op verschillende stakeholders en doelgroepen. Zij moeten zich er goed in kunnen herkennen en moeten optimaal toegang hebben tot bijvoorbeeld:

  • de verschillende expertorganisaties
  • (wetenschappelijke) bronnen
  • programma’s
  • webinars
  • conferenties
  • trainingen

Achter het idee van een kennisnet ligt ook  de wens om de kennis m.b.t. schokkende gebeurtenissen en psychotraumazorg aanwezig in Nederland en daarbuiten, te delen en om samenwerkingsverbanden tussen organisaties en individuën te initiëren. Het Kennisnet is zodoende een samenwerkingsvehikel.

In een tijd van grote bezuinigingen binnen Zorg en Welzijn krijgt dit een extra dimensie: het samen opzetten van een Kennisnet biedt een kans voor alle betrokkenen. Relevante kennis wordt op een centrale plek geborgen, de afzonderlijke organisaties hoeven geen aparte kennisafdelingen op te zetten en te onderhouden om toch toegang te hebben tot belangrijke kennis.