eHealth toepassingen

Het is belangrijk om e-preventie- en zelfhulp door te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen en klachten. Door nauw samen te werken met de creatieve industrie, ICT-leveranciers, de medische sector en de overige platformdeelnemers willen we een directe bijdrage leveren aan het succesvol toepassen en opschalen van online tools voor eGGZ.

De focus zal liggen op het ontwikkelen van 4 toepassingen voor de meest voorkomende psychische klachten (angst, depressie, verslaving), maar ook op psychische klachten gerelateerd aan autisme; een aandoening waar een relatief grote groep mensen mee te maken heeft.

Op de website van het Kennisplatform komen demo’s van verschillende tools die zijn ontwikkeld. Dit betreft een breed aantal toepassingen zoals: elektronische assessment, spelsimulaties (serious gaming) en apps; de tools zijn generiek en doelgroepgericht.