Echoes Online 2.0

Na afronding van het project Echoes – zie www.echoesonline.nl -  zijn er een vijftal portals in de lucht die te samen een groot bereik hebben. Er moet doorontwikkeling van deze sites plaatsvinden, te denken valt enerzijds aan eHealth-producten met accent op veekracht. Daarnaast moet in de gaten worden gehouden dat voldoende doorstroom plaatsvindt van deze sites naar vormen van screening, diagnostiek en behandeling. Producten die door INPREZE worden ontwikkeld zullen ook aangeboden worden op de portals van Echoes Online.