Producten

Binnen het project worden verschillende producten opgeleverd. De producten die INPREZE gaat opleveren, zijn onder te verdelen in vijf hoofdcomponenten: het oprichten van een Kennisnetwerk, het doen van wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen van applicaties, het testen van deze applicaties en, tot slot, het goed wegzetten van de producten in de maatschappij.