Dr. Leo Kannerhuis

Het Dr. Leo Kannerhuis is  een kenniscentrum voor consultatie, detachering, voorlichting, opleiding en onderzoek met betrekking tot Autisme Spectrum Stoornissen. De missie van het Dr. Leo Kannerhuis is het ontwikkelen, aanbieden en overdragen van optimale, specialistische behandeling van mensen met Autisme-spectrumstoornis (ASS). Het aanbod richt zich niet alleen op de cliënt met ASS, maar ook op de ondersteuning en begeleiding van zijn directe omgeving. De opgedane kennis en ervaring wordt met inzet van duurzame, evidence based en effectieve diagnostiek en behandeling omgezet in een passend individueel hulpaanbod.