Betrokken partijen

Partijen die nauw betrokken zijn bij het project zijn: Slachtofferhulp Nederland en het Trimbos Instituut. Deze organisaties zullen een hun expertise beschikbaar stellen en ondersteunen het project van harte.

Slachtofferhulp Nederland zet zich in voor de positie en rechten van slachtoffers. Daarnaast stimuleert zij de kennisontwikkeling op dit gebied.

Het Trimbos Instituut is een landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Het Trimbos Instituut zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid. Dit instituut is o.a. betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe methoden, protocollen, richtlijnen en programma's voor preventie, behandeling en organisatie van de zorg.