Amc

De divisie psychiatrie van het AMC is bij het onderzoeksgedeelte betrokken van INPREZE. De afdeling psychiatrie biedt naast reguliere zorg, academische psychiatrie en preventieve zorg.

De divisie psychiatrie (AMC) doet aan onderzoek, geeft onderwijs en opleiding aan studenten geneeskunde, assistent-psychiaters en verpleegkundigen. Binnen deze academische psychiatrie biedt de divisie psychiatrie (AMC) ook zeer specialistische zorg voor specifieke patiëntengroepen met stoornissen zoals schizofrenie in een vroege fase, stemmingsstoornissen, angst en dwang-stoornissen en posttraumatische stressstoornissen. De uitkomsten van de onderzoeken en van de specialistische zorg leiden rechtstreeks tot verbeteringen van de zorg.

Daarnaast zorgt de divisie voor preventie. Doel is het versterken van de draagkracht van individuen en het beïnvloeden, waar mogelijk, van de draaglast. Doel hierbij is het voorkomen van ernstige problemen bij specifieke doelgroepen via voorlichtingsbijeenkomsten, psycho-educatie en cursussen.