Wat doet Inpreze?

INPREZE is een afkorting van 'Kennisplatform Internettoepassingen voor preventie en zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg' en wil een kennisplatform opzetten voor het (door)ontwikkelen van innovatieve ICT toepassingen in de geestelijke gezondheidszorg met betrekking tot preventie, zelfhulp en indicatiestelling. Het platform moet uiteindelijk bijdragen aan de succesvolle introductie van innovatieve- en effectieve online preventieve en zelfhulp mogelijkheden die wetenschappelijk ondersteund zijn.

De specifieke doelstellingen van het project zijn:

  • Opzetten van een kennisplatform voor internet preventieve en zelfhulptoepassingen voor de geestelijke gezondheidszorg.
  • In samenwerking met de creatieve industrie en de medische sector effectieve preventie- en zelfhulptoepassingen (door)ontwikkelen.
  • De ontwikkelde tools in de praktijk testen door middel van wetenschappelijk onderzoek.
  • Ontwikkelde kennis succesvol omzetten in producten en diensten met economische- en maatschappelijke waarde.