Visie

Binnen de GGZ zijn veel partijen bezig met eHealth. Overal duiken apps, behandelmodules en patiëntenplatforms op, maar deze worden vaak naast- in plaats van mét elkaar ontwikkeld. Daarnaast zijn de verwachtingen over eHealth in de GGZ hooggespannen, maar veel onderzoek is nog nodig om te bezien of producten doen wat ze beloven én of de patiënt hier op zit te wachten.

INPREZE wil enerzijds onderzoek doen naar de effectiviteit van online toepassingen en anderzijds partijen samen brengen om met meer kennis en expertise eHealth voor de GGZ gemakkelijker te kunnen implementeren.