Ontstaan

Stichting Arq – www.arq.org - heeft in 2009 een Maatschappelijke Sectoren & ICT (M&ICT) prijsvraag gewonnen voor het project Psychotrauma-zelfhulp Online. Dit project voorzag in het ontwikkelen van online preventie- en zelfhulptoepassingen voor specifieke doelgroepen, zoals veteranen, alle slachtoffers die zich melden via Slachtofferhulp Nederland en de politie. Slachtofferhulp Nederland, Trimbos Instituut en de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NTvP) waren partners in dit project. Het project zelf werd eind 2012 afgerond. Meer informatie over dit project: www.echoesonline.nl.

Op basis van de behaalde resultaten is besloten dat meer en bredere online preventie- en zelfhulptoepassingen nodig waren voor de doelgroepen, waarbij effectiviteit van het aangebodene een vanzelfsprekendheid moest zijn. Essentieel is hierbij het bundelen van kennis met betrekking tot online preventie- en zelfhulptoepassingen en het ontwikkelen en doorvoeren van innovaties. Daarom zijn wij het INPREZE-project met vier partijen gestart, maar tegelijkertijd ervan overtuigd dat des te meer partners samen willen werken op dit gebied hoe effectiever online zorg voor de GGZ wordt.