Missie en doel

De doelstelling van dit project is het opzetten van een kennisplatform voor het (door)ontwikkelen van innovatieve ICT toepassingen voor online preventie, zelfhulp en indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg. Dit platform moet gaan bijdragen aan de succesvolle introductie van een breed aanbod van innovatieve en effectieve online preventieve en zelfhulp mogelijkheden, waarbij, als er zorg nodig is, direct kan worden ingezet op online behandeling of reguliere behandeling.

De specifieke doelstellingen van dit project zijn:

Opzetten van een kennisplatform voor internet preventie en zelfhulptoepassingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Dit platform bestaat uit onder andere de projectpartners en diverse doelgroepen; onderzoek en standaardisatie maken hier ook deel van uit. Het platform zal uiteindelijk uitgroeien tot een kenniscentrum voor online preventie en zelfhulptoepassingen.
 
Ontwikkelen en doorontwikkelen van effectieve preventie- en zelfhulptoepassing in samenwerking met de creatieve industrie en de medische (GGZ) sector; daarnaast digitaal ontsluiten van kennis m.b.t. preventie en zelfhulp binnen de GGZ
 
De ontwikkelde tools ‘testen’ in de praktijk door middel van pilots in landsdeel West
 
Bevorderen van kennisvalorisatie; uitvoeren van marktonderzoek en ontwikkelen van een communicatiestrategie met betrekking tot GGZ online preventie- en zelfhulp.