Meerwaarde

Er zijn diverse eHealth-intiatieven, maar het grootste probleem is het realiseren van brede implementatie. Het is daarom essentieel om kennis te bundelen. Kennis van zowel ICT leveranciers als GGZ instellingen en kennisinstituten om te komen tot een meer gestroomlijnde aanpak. Het oprichten van een Kennisplatform moet bijdragen aan een bredere implementatie van eHealth binnen de GGZ.

Deelname aan het INPREZE kennisplatform biedt u een unieke mogelijk om:

  • Meer te leren over preventie– en zelfhulptoepassingen voor de GGZ
  • Sneller en effectiever online GGZ toepassingen te implementeren in uw organisatie
  • Wetenschappelijk onderbouwde online GGZ producten in te zetten
  • Uw online GGZ business case te optimaliseren
  • Nieuwe partners te vinden voor uw online strategie
  • Aan te sluiten bij het QULI ICT platform
  • Deel te namen aan online GGZ kennisuitwisseling